Stil op til bestyrelsen 2017/2018

Kandidater stiller op til at være en del af bestyrelsen. Kandidaterne vil være orienteret om hvilke ansvarsområder der er i bestyrelsen f.eks. IT, Task Force, Event, etc.. Efter bestyrelsen er bliver valgt vil bestyrelsen selv fordele ansvarsområderne, ud fra subjektive og objektive grundlag. Bestyrelsen vil herefter arbejde ud fra det princip at der er en række ansvarsområder, som alle har én ansvarlig og en række ressourcer.

For at kunne blive taget i betragtning, har vi brug for en motiveret ansøgning fra dig.
Udfyld og send din ansøgning her. Deadline for modtagelse af ansøgninger er til og med mandag den 18. september 2017.
Torsdag den 21. september vil kandidaterne blive offentliggjort.